HOME
Opsætning af Klippekyst-akvarium med indbygning af baggrundsfilter...
...og lidt om modificering af diverse udstyr, samt fjernelse af indlimede moduler!

Akvariet ca. 3 måneder efter opstart.

Lidt om det anvendte akvarium, teknik, materialevalg og indretning.

Det anvendte akvarium er et  900 liter Akvastabil Effectline, med sort-eloxeret ramme. Det står på et sort-eloxeret aluminiumsbord, som er skåret ned i højden, til 47cm (+ højden på justeringsskruerne). Lampen er den tilhørende Effectlight lampe.


Akvariet opstillet på sit bord med lampen monteret. Pladen under opstillingen er en 27 mm limtræsplade, behandlet med linolie

 
Det har før været brugt til selskabsakvarium med primært sydamerikanske fisk, som vist herunder.


Akvariet i sin foregående opsætning
 

Fra selskabsakvarium til klippekystakvarium

Klargøring af akvariet

I sin egenskab af selskabsakvarium, har akvariet haft et BTN hjørnemodul monteret i højre hjørne, og for at gøre det klar til sin nye rolle, skal dette modul fjernes, for at give plads til en heldækkende baggrund, som udover den dekorative effekt, også skal fungere som baggrundsfilter. Modulet er limet fast med siliconelim, og skal skæres fri. Til dette arbejde anvendes i dette tilfælde, en hobbykniv til det indledende snit, og derefter en laksefileteringskniv, hvis meget fleksible blad gør det let at komme helt ind til ruden når man skærer. Forsigtighed når man arbejder tæt på akvariets fuger tilrådes! Et alternativ til fileteringskniven, kunne være et stykke tynd ståltråd, som mange har aft held med at bruge.


På dette billede ses det omtalte BTN modul tydeligt i højre side.Klargøring af lampen

Lampen var, på grund af ønsket om god plantevækst i det foregående akvarium, blevet udstyret med ekstra lys i form af to stk. 2x39W T5 armaturer, som supplerede de to armaturer der er i lampen som standard.


Lampen med de ekstra armaturer monteret.

I sin nye rolle som klippekystakvarium, behøver der ikke at være så meget lys i lampen, og den baggrund der skal være monteret, vil afskærme meget af lyset fra de bageste  rør, så de ekstra armaturer bliver afmonteret.


Lampen ligger her på akvariet, med den nye baggrund i. Som det fremgår, ville de ekstra armaturer primært oplyse filteret bag baggrunden og iøvrigt lægge for meget lys på denne, til skade for den dekorative virkning.
Montering af baggrunden

Beslutningen om at afprøve et af de meget omtalte baggrundsfiltre, sker med nogen tøven, men alle der har prøvet, har jo tilsyneladende kun rosende ord at sige om dem, og jeg har fået en meget overbevisende demonstration hos Unimati (forhandleren der efterfølgende har solgt mig baggrunden med tilhørende filtermaterialer), så nu skal det prøves!
 
Der er altså blevet indkøbt en meget nydelig baggrund, nemlig en RockZolid Papua, med målene 198x58 cm, som nu skal monteres. Baggrunden er tungere end vand, og kunne godt placeres ved bare at klemme den på plads, men da den også skal fungere som filter, er det nødvendigt at lime den fast, og gøre sikre at der ikke kan komme vand ind andre steder end indløbshullerne. Hele baggrunde kræver ofte at akvariets midterstivere fjernes under monteringen, men i et 900L kan man skubbe baggrunden ned i akvariet i liggende position, og efterfølgende rejse den op i akvariet, så det slap jeg for.


Et akvarium med den omtalte Papua baggrund (og et par moduler foran på hver side i bunden). Billedet er hentet fra www.Unimati.biz, med tilladelse derfra.

Forhandlerens instruktion til montering


Lidt mere om baggrunden

Baggrunden er en anelse for lang, og skal afkortes ca. en centimeter. Det iddeelle værktøj Til dette, er en vinkelsliber. En stiksav KAN bruges, men baggrunden har en tendens til at splintre. I det hele taget skal man være opmærksom på, at baggrunden er temmelig sart og let kan knækkes i hjørnerne hvis man tager for hårdt fat på den, så forsigtighed ved håndtering er en god ide! Tilsavning med den omtalte vinkelsliber er til gengæld meget let, blot skal man være opmærksom på at beskyttelsesbriller er stærkt anbefalelsesværdige, og noget tøj der dækker hænder/arme er også en god ide, da splinterne fra slibningen stikker og klør i lang tid, hvis de får sat sig på huden! Der skal også bores huller til ind- og udløb og alle hjørner skal skæres af, så akvariets fuger ikke beskadiges ved monteringen. Hvis det ønskes, kan man, som her, også skære et hak i toppen, der kan fungere som overløb. Det er smartest at lave Indløbshullerne, så de passer til standard ventilationsriste. 60mm er en god størrelse, da et par stykker  er nok til at klare de ca. 3000 l/t som skal gennem dette filter, og de er ikke større, end at de stadig er lette at skjule.

 
Udløb i venstre side og indløb i højre. Som det antydes i billedet til venstre, fik jeg monteret baggrunden for lavt! Antallet af ind- og udløb afgøres af hvor mange pumper man ønsker at anvende og meget gennemløb der skal være (her ca. 3000 l/t.) Der SKAL være monteret riste på indløbshullerne! Man kan selvfølgelig undlade at lave udløbene og føre slanger over baggrunden i stedet, hvis der er plads til det.

Når baggrunden skal placeres, kan man godt blive i tvivl om, hvorvidt det nu kan lade sig gøre i det hele taget, da den afgiver nogle ret enerverende lyde, som næsten minder om protestskrig, men med lidt tålmodighed og velanvendt styrke (husk dog på, at baggrunden KAN gå i stykker!) presses den på plads. Der er ingen grund til at gøre andet end at skubbe den så tæt op mod bagruden som muligt, da der stadig (i dette tilfælde) vil være ca. 90L bag den, som kan anvendes som filter. Læg mærke til hvor tæt på overkanten af akvariet baggrunden er, og om baggrundens hældning giver anledning til at overkanten ikke er lige høj alle steder. Ofte skal der lægges noget under baggrunden for at hæve den til det korrekte niveau, som er lige under kanten på akvariet, så man er sikker på at baggrundens kant er over vandspejlet og ikke lukker vand ind. Der skal dog være plads til at vandet kan løbe ind over kanten, hvis der sker uheld og indløbene blokeres! Det er trods alt bedre at vandet kommer forkert ind i filteret, end at vandet løber ud på gulvet...

Herefter lægges en limfuge langs bund og sider, som skal være rimelig tæt, så der ikke kommer vand ind bag filteret andre steder end de udsavede indløb. Unimati`s instruktion foreslår at man limer bagfra der hvor det kan lade sig gøre, men jeg har valgt udelukkende at lime forfra, og camouflere limningen med sand.


Moduler

Der skal også monteres to moduler, ligeledes fra RockZolid. Deres primære formål er at dække for udløbene, med de rør der kommer til at stikke ud fra dem, og give plads til at der kan monteres en cirkulationspumpe foran baggrunden, uden at den kan ses. Selvfølgelig skal modulerne også placeres, så de er med til at give en god komposition i dekorationen. Modulerne skal, for at leve op til det førstnævnte formål, monteres så de sidder i overfladen, hvilket betyder at de skal holdes på plads mekanisk, medens limen tørrer. Her er skruetvinger det oplagte værktøj, men ellers kan man forsøge at understøtte modulet så det bliver på den plads man ønsker.

 
De to moduler under opsætning. Den brede kant man ser op mod overfladen, er der også på den side der vender ind mod glasset. Det gør det meget let at påføre en limfuge på modulet og bare sætte det fast på glasset, uden at der er nogen synlig limning omkring modulet.
Baggrundsfilteret
 
Hvorfor?

Beslutningen om at der skal være en heldækkende baggrund, er stærkt motiveret af ønsket om at have et filter der har så stor kapacitet, at det opsamlede affald kan nå at blive helt nedbrudt inden det stopper filteret til, og nødvendiggør rensning.

Dette kan lade sig gøre på flere måder, nemlig i et HMF filter, som jeg p.t. bruger i alle mine andre akvarier, installering af en sump, som jeg har brugt i et af mine nu nedlagte saltvandsakvarier, og så altså et filter bag en heldækkende baggrund.

HMF filteret er langt det letteste at montere, og virker glimrende i de fleste tilfælde. Det har dog den ulempe, at filtersvampen er meget ensartet, og er nødt til at være rimelig grov, for ikke at risikere at stoppe til ved kraftig belastning. Derfor kan man komme ud for at dette filter ikke giver helt klart vand i akvarier med fisk der roder voldsomt. Det er også nærmest umuligt at skjule helt, så man er ofte nødt til bare at acceptere at den ene væg i akvariet er af skumgummi i stedet for glas (det virker dog ofte næsten "usynligt" p.g.a. sin ensartethed, hvis det laves i f.eks. sort).

En sump er i princippet bare en del af akvariet, som ikke kan ses, og dermed giver frit spil til at indrette et filter (og anden teknik) helt uden at skulle tage hensyn til at skjule det. De fleste typer af filter man ser i en sump, ligner faktisk det man ofte laver i et baggrundsfilter, så forskellen her, er primært at sumpen, udover at øge vandmængden, ikke tager megen plads i akvariet i forhold til baggrundsfilteret. Ulempen er at det kræver kraftige modifikationer af akvariet i form af borede ind/udgange, installation af en overløbskasse og brug af en pumpe med kapacitet til at løfte vand i rigelige mængder op i akvariet fra sumpen (højt strømforbrug). Det giver også ofte anledning til justering, og man skal være vågen når man skifter vand på systemet!

Baggrundsfilteret undgår problemerne ved sumpen, og giver stadig mulighed for at lave et meget stort filter, som kan gøres HELT usynligt! Det tager, som nævnt, en del plads og kræver et dybt akvarium for at undgå at baggrunden ikke bliver til forgrund også. Hvis man kan finde, eller selv lave, den rette baggrund, kan det til gengæld danne basis for et meget smukt interiør.


Hvordan?

Princippet i baggrundsfilteret er det samme som i alle andre biologiske filtre; Vand ledes gennem et filtermateriale med et stort overfladeareal, hvorpå der sidder bakterier som nedbryder affaldsstoffer fra dyrene i akvariet. Det foregår i praksis ved at vandet bag baggrunden pumpes ud i akvariet i den ene ende, hvilket får det til at løbe ind gennem indløb i den anden. På sin vej ned til pumpen, løber det så gennem hele filterets volumen.
For at sikre en gradvis tilbageholdelse af uopløste affaldsstoffer (blade, uspist foder, fiskelorte m.v.) er filterets første kammer fyldt med groft materiale (her bioelementer), hvor dette affald bliver trukket igennem der hvor strømmen er kraftig og først sætter sig fast, når det kommer til et område med svag strøm. Her er det at et filter med en meget stor volumen har sin styrke i forhold til et spandfilter eller et lille indvendigt filter, hvor disse svagstrømsområder ikke findes, og affald holdes tilbage p.g.a. filtermaterialets tæthed, som til gengæld gør at det relativt hurtigt stoppes til og skal renses. Selv den enorme volumen i baggrundsfilteret (i dette tilfælde 90L grovfilter) er dog ikke nok til at sikre helt klart vand, så den sidste del af filteret består af tætpakket filtervat. Dette vat kan let stoppe til, men da grovfilteret har fjernet stort set alt uopløst materiale, og der er meget vat (8-10L) tager det lang tid. Unimati anslår at det skal renses/skiftes en gang om året. Da det er den eneste del af filteret som skal vedligeholdes, er det oplagt at anbringe det i den ende man lettest kan komme til, hvilket så til gengæld dikterer hvor ind/udløb anbringes. I mit tilfælde blev det desværre sådan, at det var modsat af hvad der ville have været lettest m.h.t. boring af huller og anbringelse af indløbsriste i baggrunden!

Det er desværre ikke muligt at vise den præcise indretningsmetode i mit akvarium, da det er placeret op af en væg, men se hvordan det gøres i Forhandlerens instruktion.

Man kan dog se indretningen fra oven:

1: Grovfilter. Filtermaterialet består af plasticelementer, kaldet "Bioelementer", som er udformet så de giver en stor overflade og mange muligheder for at snavs kan aflejres på/i dem. Dette filter starter helt nede i akvariets modsatte ende, og rummer over 90L.

2: "Kasse" lavet af bioskum. Egentlig en del af grovfilteret, som også fortsætter under kassen. Formålet er at forhindre at bioelementer sætter sig i pumpens indsugning, og at give pumpen et resonansfrit leje. Pumpen, som er en af to der hver yder 1500 l/t, er anbragt her fordi det ikke anbefales at trække for meget vand gennem filtevattet (4).

3: Rumdelere af grov bioskum. De går hele vejen ned til bunden, og sidder i spænd mellem baggrund og bagrude. De skal ikke gøre andet end at holde filtervattet på plads.

4: Filtervat. Dette vat (perlonvat) sørger for at fange de relativt få partikler, der har klaret vejen gennem grovfilteret. For at vattet skal tilbageholde mest muligt, må der ikke være for kraftig gennemstrømning (se 2).

5: Klartvandskammer. Her sidder en 1500 l/t pumpe som sammen med 2 trækker 3000 l/t gennem filteret, hvilket betyder at vandet i gennemsnit er i filteret i ca. 4 minutter på sin vej fra indsugning til udblæsning. I dette kammer kan man også anbringe varmelegeme og anden teknik, hvis det ønskes.
Filterets pumper

Unimati anbefaler Aquaclear 70 pumper til dette baggrundsfilter, hvilket jeg kun kan bifalde, da mine erfaringer med pumperne fra Aquaclear er meget positive. Jeg har haft en del af dem (de fleste er dog solgt videre sammen med gamle akvarier) og aldrig oplevet et eneste driftstop. De er også meget støjsvage hvis de anbringes korrekt, og kan både reguleres i styrke og strømretning. M.h.t. styrke, skal man dog være opmærksom på, at pumpen blot forhindres i at give vandet frit løb, og således stadig kører på fuld kraft, med dertil hørende strømforbrug, så man er bedre tjent med at bruge en mindre model, end at justere en kraftigere pumpe ned.
Jeg anvender to Aquaclear 802 her, som er identiske med Aquaclear 70, bare ældre! (AC ændrede for nogle år siden navnene på alle deres powerheads, men de er stadig samme konstruktion og styrke). De mange muligheder i pumperne, har nødvendiggjort indbygning af to betjeningsgreb:

1: Greb til regulering af strømretning. I den viste position kører pumpen "omvendt", d.v.s. at den suger vand ind gennem udstrømningen, og blæser det ud gennem indsugningen i bunden. Skubber man grebet til venstre, bliver den røde stribe grøn, og pumpen kører normalt. Dette greb SKAL stå i en af yderpositionerne, d.v.s. der er ikke nogen gradvis regulering.

2: Styrkeregulering. Grebet åbner og lukker simpelthen for indsugningen, og regulerer på den måde mængden af vand der løber igennem. Den viste position er fuld styrke.


Disse greb er der dog ikke brug for her, da pumperne bare skal løbe for fuld styrke, den normale vej. Faktisk er de bare en mulig fejlkilde, da de ved et uheld kan forskubbe sig, når pumpen skal anbrínges på den ret snævre plads der er til dem, så man kan med fordel lige skille pumpen ad og afmontere nr 2 (den gule del):

De øvrige dele SKAL sættes på plads igen, da pumpen ellers vil lede en god del af vandet ud gennem den revne der efterlades, men man kan evt. lime dem fast, hvis man vil være sikker på at det ikke skal kunne gå galt. Husk at grebet skal stå i grøn position!
Som det allerede er vist på et af billederne, vil den ene pumpe blive placeret i et rum dannet af bioskum, så der vil der næppe blive problemer med resonansstøj, men den anden vil komme til at ligge i et lille rum hvor den let kommer til at røre ved akvariets siderude, hvilket erfaringsmæssigt er en sikker måde at fremkalde en generende støj.
Man kan godt klemme noget bioskum ned mellem pumpen og ruden, men da der ikke er meget plads, og man godt kan risikere at det forskubber sig når der rodes med baljen, kan det godt give anledning til ærgrelser, så jeg har valgt at designe et specielt "antistøjbælte", som kan ses her:

  

Bæltet er skåret ud af en plade bioskum. Det er vigtigt at det er så tykt at det også fylder mere end den del der ikke er dækket, således at man kan sætte pumpen i spænd mellem skumvæg og rude, uden at nogen del af pumpen kommer i direkte berøring med noget. Skumbæltet virker også fikserende, da friktionen mellem bæltet og skumvæggen holder den på plads.

Cirkulation

De 3000 l/t fra pumperne i filteret giver ikke tilstrækkelig vandbevægelse, så en tredje pumpe bliver installeret. Da denne pumpe udelukkende skal bruges til omrøring, er det oplagt at bruge en Streampumpe, i dette tilfælde en Tunze 4025 Nanostream, som kan sidde helt usynligt mellem modulet i højre side og baggrunden, hvorfra den har frit skud tværs over længden af akvariet.
 

Varmelegeme

Der bliver næppe brug for et varmelegeme, men hvis behoves skulle opstå, er der god plads i filterets klartvandskammer.
 
Dekoration
Med baggrund, moduler og teknik på plads, er det tid til at få de løse dele af dekorationen på plads. Udover det indlysende krav, at fiskene skal kunne trives med det, er det her et mål i sig selv, at undgå den fælde mange brugere af heldækkende baggrunde falder i, nemlig at baggrunden kommer til at være den primære dekoration, hvor resten af materialerne blot er sekundært staffage eller formålstjenlige skjulesteder. Dekorationen skal med andre ord fremtræde som en helhed, med baggrunden som en intergreret del, men stadig som baggrund. Det er også vigtigt at det hele ikke kommer til at ligne et stengærde!

For at opnå dette, har jeg valgt at bruge mørk granit, med en temmelig ru overflade, som tilnærmelsesvis ligner baggrunden, kombineret med et blikfang i form af en stor trærod der er på ca. 1/3 af akvariets længde. Det hele er arrangeret så det danner en buet linje gennem akvariet, der følger den "hylde" der er indbygget i baggrunden (og som er den primære grund til at jeg har valgt netop denne model). Det er jo et Mbuna akvarium, så jeg behøver ikke at tage hensyn til nogle specielle behov til frit bundareal, og det har jeg benyttet mig af. Næsten hele bunden er dækket af sten i forskellige størrelser og i flere lag, hvilket skulle give maksimale muligheder for at der kan dannes mange territorier med tilhørende udfarvede hanner. Det sikrer også at stenopbygningen ikke virker stablet, men har et naturligt fald. Så er vi klar til fiskene!
HOME