HOME

Archocentrus multispinosa

(Günther 1867)

Regnbue cichlide


A. multispinosa, som de oftest mødes i akvarieforretningerne. Bemærk kontrasten til billederne af fiskene (som er de samme eksemplarer) når de er faldet til. Det er hannen til venstre, hunnen til højre.

Flere billeder HER
   
Udbredelse og varianter: Costa Rica og Honduras. Der er ingen specifikke varianter.
Størrelse:

Han: 8-11 cm. Hun: 7-8 cm.

Kønsforskelle: Ikke helt let at beskrive, se billederne her og i galleriet. Man kan dog gå ud fra, at hvis fiskene er lige gamle, vil hannerne være størst.
Lever i naturen af: Omnivor. Næsten alt spiseligt bliver taget. En stor del af føden, består af trådalger, men også forskellige smådyr indgår i diæten.
Biotoper og almindelig adfærd: Træffes langs bredden af søer, damme og dræningsområder, oftest over/mellem visne blade og nedfaldne kviste og grene.
Yngleadfærd: Monogam substratleger. Æggene (200-400) lægges på en hård, som regel lodret overflade. De passes af begge forældre. Æggene klækkes typisk efter ca. 3 dage, hvorefter larverne flyttes til en i forvejen gravet grube. Her ligger de i yderligere 3-4 dage, hvorefter deres blommesæk er opbrugt, og de begynder at søge føde. Forældrene passer på dem i yderligere 1 uges tid.
Temperatur og vandværdier:

24-28 grader. PH: 7,5- 8/DH 8-25

Fodring: Tager al slags foder, men det er vigtigt at der indgår en del vegetabilske fødeemner i diæten, og at foderet ikke indeholder for meget fedt.
Mindste akvarium: 128 L/80 cm.
Holdes bedst som: Parvis. I akvarier på mere end 1 meters længde, kan der være to par.
Anskaffelse og pasning: Det bedste resultat får man, ved at anskaffe sig et passende antal ungfisk, og lade dem selv danne par. Jo flere muligheder fiskene har at vælge mellem, jo større er chancen for at få et harmonisk par. 6-12 stk. er passende, alt afhængig af størrelse (om man kan se kønsforskelle) og hvor mange par man ønsker. Når fiskene er udparret, holdes de bedst sammen med andre fisk (se nedenfor), da par som går alene, ikke har andre end hinanden at lade eventuelle aggressioner gå ud over. Desuden kan man opleve, at par som går alene, er meget mere sky, end de som holdes sammen andre fisk.
Indretning af akvarium:

Akvariet indrettes som et typisk Søbreds/flodakvarium, med sand eller fint grus og dækning i form af sten og/eller trærødder. Planter vil også kunne anvendes, da fiskene ikke graver specielt meget. Man kan med fordel forsøge at efterligne den naturlige biotop, ved at lægge visne blade på bunden (Bøg virker fint), men man bør holde øje med, om deres nedbrydning har nogen effekt på vandkvaliteten, og evt. udskifte bladene jævnligt.


A. multispinosa-akvarium. De andre fisk, er T. ellioti, som faktisk viste sig at være for dominerende, til at multispinosa rigtig kom til deres ret. Den han man kan se på billedet, bærer den typiske farve, man ser op til legen. hunnen opholder sig bag Cryptocoryne busken, hvor æggene også blev lagt.
Forslag til sammensætning: Andre fredelige små og mellemstore cichlider, levendefødende tandkarper af en rimelig størrelse (så cichliderne ikke opfatter dem som foder) og diverse maller. A. multispinosa er normalt ikke aggressive, men vil dog æde alle fisk de kan gabe over, og i yngletiden, vil de forsøge at jage alle beboere væk, hvorfor evt. medboere bør have en vis størrelse og være i stand til at flytte sig i en fart. Sugemaller danner en undtagelse, idet de som regel bliver ignoreret, hvis de ikke lige kommer helt tæt på æg/unger.
Opdræt:

Let at opdrætte. De fleste vandtyper accepteres, og temperaturen kan ligge på det normale for akvariet. Fodringen volder ikke problemer. Det ideelle opstartsfoder er nyklækkede Artemia, men i en snæver vending, kan man bruge afskallede Artemia æg, knust tørfoder og cyclops nauplier. Det kan være en fordel, hvis man lader forældrene gå sammen med nogle andre fisk, for at stimulere deres yngelpleje-instinkt. Deres medboere skal selvfølgelig være af en beskaffenhed, så de ikke bliver slået ihjel, men stadig fredelige og langsomme nok, til at forældrene kan holde dem stangen, i hvert fald længe nok til at man kan sikre sig de unger man vil opdrætte. Det skal dog nævnes, at det kan være vanskeligt at afsætte større mængder yngel.


Par ved æggene

Hannen ved næsten fritsvømmende unger

Par med fritsvømmende unger

Nærbillede af ungerne
Ekstra information: Arten har indtil for nyligt, været placeret alene i slægten Herotilapia, men er nu flyttet til Archocentrus, som omfatter adskillige arter, der dog ikke umiddelbart ligner A. multispinosa særlig meget.
HOME