HOME

Pseudotropheus demasoni

Konings 1994

Kendes i hobbyen, og handles som "Demasoni".

Sidst opdateret: 12/1 2007


Hannen prøver at lokke hunnen med hen til den udvalgte legeplads.

Flere billeder HER
Udbredelse og varianter: Findes i Malawi søen, ved Ndumbi reef og Pombo rocks. Der er ingen konklusive forskelle mellem fisk fra de to findesteder.
Størrelse:

Han op til 9 cm. Hun op til 7 cm.

Kønsforskelle:

Ingen tydelige kønsforskelle, men dominerende hanner er ofte mere intensive i farverne. Desuden har fuldvoksne hanner mere spidse finner, og hunner virker generelt mere "runde" i det.

Lever i naturen af: Aufwuchs, som gnaves af underlaget.
Biotoper og almindelig adfærd: P. demasoni lever i den øverste del af den sedimentfrie klippekystzone. Hanner og hunner opretter fødeterritorier imellem og på klipperne.  Der er ikke specielle yngleterritorier som det ofte ses hos andre Mbuna. Hunnerne lever dog mere tilbagetrukket end hannerne.
Yngleadfærd: Maternal mundruger, med befrugtning af æggene efter de er opsamlet af hunnen. legen er typisk for Mbuna, idet den foregår på et rimeligt beskyttet sted, hvortil hannen har lokket hunnen med opvisning af diverse imponerepositurer og viften med finnerne (Billedet  øverst). Hunnen går med æg/unger i 20-23 dage, hvorefter de spyttes ud, og yngelplejen ophører. Et typisk kuld er på 10-20 stk.
Temperatur og vandværdier:

23-26 grader. PH 7-8,5/DH 12-30

Fodring: Allround- og vegetabilsk tørfoder, frosne cyclops, Rejemix.
Mindste akvarium: 250L/100 cm.
Holdes bedst som: 1 Han til 2 eller flere hunner.
Anskaffelse og pasning: Demasoni`er er meget selvsikre, og lader sig ikke trykke af fisk som ikke decideret er i stand til at gabe over dem, og selv da sikrer deres utrolige hurtighed at de som regel slipper godt fra slagsmål med modstandere, som er mange gange større end dem selv. Dette gør selvfølgelig at man af hensyn til de andre fisk skal sørge for at der er plads nok i akvariet. Hvis man har mulighed for det, er det allerbedst at holde en flok, evt. i et akvarium for sig selv, da det giver optimale muligheder for at opleve det indbyrdes spil der er mellem individerne når de ikke bliver forstyrret.
Indretning af akvarium: Akvariet, som ideelt ikke er mindre en 150 cm langt, indrettes bedst som et typisk Mbuna-akvarium, med mange skjulesteder lavet af sten, men med god svømmeplads.  En god vandcirkulation (4-5 gange akvariets rumindhold) er nødvendig for fiskenes velbefindende.
 
Mundrugende hun.
Forslag til sammensætning: Dette er en af de fisk det er svært at komme uden om, hvis man laver et Mbuna akvarium! Den kan gå sammen med stort set alle andre Mbuna, uanset størrelse, og mig bekendt har man aldrig hørt om, at de har indgået i krydsninger.
Opdræt: Hvis der ikke er deciderede rovfisk i akvariet, kan man som regel regne med, at en god del af den yngel der næsten uundgåeligt kommer, vil overleve, men hvis man ønsker et maksimalt udbytte, skal man fjerne den pågældende hun efter ca. 18 dage, og sætte den over i et akvarium for sig selv. Hunnen skal fjernes igen hurtigst muligt, når ungerne er spyttet ud.
Ekstra information Der eksisterer en myte blandt akvarister, der går ud på at man ikke kan holde P. demasoni og P. saulosi i samme akvarium fordi hannerne ligner hinanden for meget, og vil slås. Dette er ikke korrekt. Jeg kender til flere, heriblandt undertegnede, som har haft de to arter sammen, og det giver hverken flere eller færre slagsmål, end det er forventeligt i et Mbuna akvarium.

Lidt historie:
P. demasoni er en af de nyeste arter i hobbyen, og er allerede en klassiker! De første eksemplarer vi så herhjemme blev handlet til svimlende priser (Flyvefisken havde dem i midten af 90`erne til 3000 kr. pr. par). Det førte til en del bekymring om at de skulle blive udryddet p.g.a. det stærkt begrænsede udbredelses område og den voldsomme efterspørgsel. Heldigvis viste det sig, at Demasoni`en nærmest er umulig at stoppe m.h.t. formering, og der er nu formentlig 1000 akvarieeksemplarer for hver vild, og trykket er aftaget i takt med at prisen er raslet ned, så de nu er til at købe for 35-50 kr/stk. i opdræt, mens et VF par typisk koster ca. 500 kr.
HOME