HOME

Cyprichromis sp. "leptosoma jumbo" (Kitumba)

Ikke videnskabeligt beskrevet.


Kitumba hanner. Billedet er sløjt, men illustrerer den mangfoldighed af farver der kendetegner netop denne variant

Flere billeder HER
Udbredelse og varianter: Lever i Tanganyika søen, ved Kitumba.
Størrelse:

Han 13-16 cm Hun 9-11 cm.

Kønsforskelle: Voksne hanner er tydeligt mere farve-strålende end hunner, der oftest er brunlige, evt. med lidt farve i finnerne.
Lever i naturen af: Animalsk plankton, som gribes i det fri vand, med den stærkt fremskydelige mund.
Biotoper og almindelig adfærd: Fiskene lever i store stimer i det fri vand ud for stejle klippekyster. Stimerne består ofte af over 10.000 fisk, typisk bestående af mere end en art. Stimen er delt op i forskellige "klasser", med dominante hanner som de stationære, hvis territorier ligger (som de eneste cichlider) både horisontalt og vertikalt adskilt, uden at der er nogen synlige grænser mellem dem. Yngledygtige hunner færdes sammen gennem stimen, og lader sig lokke af passende hanner. En hun kan godt lege med mere end en han i samme "omgang". Mundrugende hunner danner en tredje del af stimen, og holder sig til hinanden, indtil de spytter ungerne.
Yngleadfærd: Maternal mundruger. Hannerne danner stimer hvor hver fisk har sit faste territorium på ca. 1x1x1 meter. Ved hjælp af et indviklet system af signaler med mund og finner, lokker hannen en hun ind på sit territorium, og legen foregår her, ved at parret stiller sig i positur, med hannen over og bagved hunnen, som afgiver et æg, og straks samler det op. Hannen glider ned foran hunnen og signalerer med de stærkt farvede bugfinner, hvilket får hunnen til at snappe efter dem, og i dette øjeblik afgiver han sin sæd, og befrugter det opsamlede æg. Dette gentager sig (ikke nødvendigvis med samme han) indtil hunnen er tømt for æg. Herefter går hun med æg/unger i 3-4 uger, hvorefter de slippes løs i de stimer af unger der altid findes på lavt vand, og yngelplejen ophører. Et kuld kan være fra 4-20 unger.

Typisk hun, her under mundrugning
Temperatur og vandværdier:

24-27 grader Celsius. PH: 7-8 DH: 12-30

Fodring: Tørfoder med overvejende animalsk indhold, frosne cyclops, artemia og mysis. Rejemix er fint som tilskudsfoder, og hjælper til at give intensive farver.
Mindste akvarium: 530L/150 cm.
Holdes bedst som: Flok med nogenlunde lige mange af hvert køn, men ikke under 10 eksemplarer.
Indretning af akvarium og adfærd: Akvariet, der ideelt er mindst 2 meter langt, og gerne ret højt, bør indrettes med megen fri svømmeplads, men også med muligheder for at fiskene kan gemme sig for hinanden. Nogle få store sten, med et par bunker af mindre sten, evt. med en kunstig baggrund eller nogle moduler er passende. Der skal helst være ret stærk bevægelse i vandet (5-6 gange akvariets indhold/timen).  "Leptosoma jumbo" er betydeligt mere aggressiv end den mindre slægtning C. leptosoma, hvilket gør det nødvendigt at være mere omhyggelig med akvariets indretning og flokkens størrelse. Typisk holder fiskene sammen i en flok, med en eller flere dominante hanner der går for sig selv, og aggressivt forsvarer den del af akvariet de opfatter som deres territorium.
Forslag til sammensætning: Kitumba`er klarer sig fint sammen med de fleste andre fisk, m.m. disse er så store at de ligefrem kan gabe over dem, men ideelt set, bør det overvejende være fisk som holder til ved bunden og mellem stenene i akvariet. Gode emner kunne være robuste sandsild fra Callochromis slægten, substratlegere af næsten alle slags, forskellige maller fra Synodontis slægten og hestenæsecichlider af arten Tanganicodus irsacae. Derimod er de mere sarte sandsild ikke egnede, da de let bliver undertrykt af de livlige Kitumba`er, og det samme gør sig gældende med Paracyprichromis nigripinnis, som nok vil klare sig, men slet ikke komme til sin ret.
Opdræt: Ønsker man at opdrætte de unger der uundgåeligt kommer hvis fiskene trives, skal hunnerne tages fra, og sættes i et separat akvarium, helst 14-18 dage efter legen. Yngelen kan fodres med cyclops- eller artemia nauplier fra starten, suppleret med knust tørfoder.
 
Som hos andre Cyprichromis, er der hos hannerne af "Kitumba", flere forskellige farvevarianter på samme lokalitet, blot er det endnu mere udtalt, idet det ikke kun drejer sig om den typiske forskel på blå eller gul hale, men om at hele fisken kan variere fra helt blå, til helt gul, med alle mulige brogede mønstre i begge farver, plus sort, imellem. Desuden har de den ejendommelighed, at de kontinuerligt skifter farvemønster i hele, eller det meste af deres liv. Ifølge Ad Konings, ender de med at være enten helt gule eller helt blå, men det er ikke en oplysning jeg har kunnet få bekræftet.

Herunder eksempler på den mangfoldighed af farver og mønstre der findes hos "Kitumba"
 
Ekstra information Alt tyder på at de fisk vi kender som "leptosoma jumbo" sagtens kan vise sig at være flere forskellige arter, når de engang bliver beskrevet. Derfor er denne beskrivelse lavet specielt med udgangspunkt i varianten fra Kitumba i Congo (Democratic republic of Congo). Akvaristisk set, kan Man dog roligt gå ud fra, at de betingelser der er angivet, også vil være fine til de andre varianter, da Kitumba er den største og mest aggressive af dem alle.
HOME