HOME

Maylandia estherae

Konings 1995


M. estherae B-han og O-hun.
Udbredelse og varianter: Lever i Malawisøen, ved Chiluca reef, Gome, Meponda, Metangula, Minos reef og Nkhungu point. Populationen ved Metangula er sandsynligvis ikke en naturlig forekomst, men et resultat af at der har ligget en fangststation. Næsten alle de fisk der er i handelen, kommer fra Minos reef, hvor der er en meget høj andel af O-hunner, som yderligere er usædvanligt kraftigt orange.
Størrelse:

Han: 10-13 cm. Hun: 8-11 cm.

Kønsforskelle: Hannen bliver større, og har mere spidse finner end hunnen.
Lever i naturen af: Primært aufwuchs, men også lejlighedsvis plankton.
Biotoper og almindelig adfærd: M. estherae lever i den sedimentfri del af klippekystzonen, hvor de færdes i flokke blandet med andre Mbuna. Hannerne opretter, og forsvarer, territorier, hvor de prøver at lokke legemodne hunner til.
Yngleadfærd:  Maternal mundruger, med befrugtning af æggene efter de er opsamlet af hunnen. legen er typisk for Mbuna, idet den foregår på et rimeligt beskyttet sted, hvortil hannen har lokket hunnen med opvisning af diverse imponerepositurer og viften med finnerne. Selve legen består af en cirkeldans, hvor fiskene drejer omkring hinanden hovede mod hale. Når ægget/æggene lægges, bliver de straks samlet op af hunnen, og først derefter befrugtet. Dette sker ved at hannen spreder sin gatfinne ud på underlaget, og på den måde præsenterer de mange æg-attrapper den er besat med, hvilket får hunnen til at forsøge at samle disse op, og dermed får indtaget den sæd hannen i det samme afgiver. Hunnen går med æg/unger i 20-23 dage, hvorefter de spyttes ud, og yngelplejen ophører. Et typisk kuld er på 10-30 stk.
Temperatur og vandværdier:

23-26 grader. PH 7-8,5/DH 12-30

Fodring: Allround- og vegetabilsk tørfoder, frosne cyclops, Rejemix. Man kan med fordel give et tilskud af farveforstærkende foder, f.eks. i form af det nævnte rejemix, evt. med tilsætning af Cyclop-eeze, da især hunner af O og OB formerne reagerer meget fint på det.
Akvariestørrelse: Minimum 325L/130 cm. Bedst i akvarier på mindst 150 cm. længde.
Holdes bedst som: Flokvis, med et overtal af hunner. Der bør være mindst tre hanner, eller kun en.
Indretning af akvarium: Akvariet indrettes bedst som et typisk Mbuna-akvarium, med mange skjulesteder lavet af sten, men med god svømmeplads.  En god vandcirkulation (4-5 gange akvariets rumindhold) er nødvendig for fiskenes velbefindende.
Adfærd og opdræt M. estherae er hverken specielt fredelig eller specielt aggressiv, og vil passe fint ind i de fleste Mbuna sammensætninger, hvor især de meget markante orange hunner næsten har sikret dem en fast plads. De yngler regelmæssigt, og hvis der ikke er deciderede rovfisk i akvariet, kan man som regel regne med, at en del af  yngelen vil overleve, men hvis man ønsker et maksimalt udbytte, er man nødt til at fjerne den pågældende hun, bedst efter 18-20 dage, og sætte den over i et akvarium for sig selv. Ungerne kan fodres med det samme foder som de voksne, blot i findelt tilstand, men vil have gavn af et lidt højere indhold af protein, end det der passer til de voksne.
Forslag til sammensætning: Denne art passer sammen med næsten alle Mbuna, hvis man blot tager højde for at undgå krydsninger, som let kan forekomme hvis man holder dem sammen med f.eks. M. callainos, M. mbenji og M. greshakei for at nævne de mest oplagte. I modsætning til visse andre Mbuna, farver M. estherae ud, selv hvis de er sat sammen med større og dominerende arter, hvilket er en yderligere gevinst ved disse meget let holdte og taknemmelige fisk.

OB varianter af M. estherae. Hanner af OB, kaldes almindeligvis MC. Fiskene her, er fra to forskellige akvariestammer.
Ekstra information

M. estherae er en af de mange afrikanske cichlider der optræder i forskellige former på samme sted (polychromatisme), hvilket ikke må forveksles med lokalvariationer. Faktisk er der næppe nogen anden fisk der er så kendt for dette, og som opviser en lignende variation! Der findes grundlæggende 3 former; B (blå), O (orange) og OB (orangeBlotch), som både hanner og hunner kan have. Her følger en hurtig gennemgang:

B: Den farve som man ville kalde "normalfarven". Hunnerne er ensfarvede gråblå, med et par gule ægpletter i gatfinnen, og en smal orange søm på rygfinnen. Hannerne er lysende himmelblå med talrige ægpletter, et orange mønster i rygfinnen som også har en orange søm. Blå hanner er ret almindelige i handelen, mens der yderst sjældent forekommer blå hunner. De omtalte mønstre i finnerne, går igen i de andre former.

O: Hunnerne er mere eller mindre lysende orange. Hannerne er lysere, nærmest laksefarvede, og kan slå over i næsten hvid når de bliver ophidsede. De mest udbredte akvariestammer, er af denne form.

OB: Hunnerne er orange, typisk ikke så lysende som O-formen, med sorte pletter overalt på krop og finner. Hannerne har samme mønster, men de sorte pletter er iblandet blå/lilla pletter. Akvariestammer af OB kan variere en del i antal og størrelse af pletterne.

Til forskel fra lokalvarianter, lever disse farveformer alle på samme sted, og yngler vilkårligt med hinanden, så med mindre man er interesseret i at renavle en af formerne, er det helt naturligt at blande dem i akvariet, hvilket betyder at man kan få et meget varieret farvespil, blot med denne ene art.

HOME