HOME

Paracyprichromis nigripinnis

(Boulenger 1901)

Blue Neon


Ung han

Flere billeder
HER
Udbredelse og varianter: Udbredt over hele Tanganyika søen. Der er ingen markante forskelle at se, ved sammenligning af eksemplarer fra forskellige lokaliteter.
Størrelse:

Han: 9-12 cm. Hun: 7-9 cm.

Kønsforskelle: Hanner har kraftigere blå striber end hunner, og udvoksede hanner har forlængelser på halefinnen.
Lever i naturen af: Små krebsdyr og insektlarver, som primært tages i det frie vand.
Biotoper og almindelig adfærd: P. nigripinnis lever udenfor yngletiden i store stimer, ofte sammen med Cyprichromis arter, i det fri vand ud for stejle klippeskrænter, hvor de æder animalsk plankton, som plukkes med den stærkt fremskydelige mund. Yngleklare hanner trækker ind i store huler hvor de opretter territorier, og yngleklare hunner færdes i stimer midt i hulen. Der er ikke nogen sæsonbestemt yngleperiode.
Yngleadfærd: Maternal mundruger. Hannerne opretter territorier inde i store huler, nær loftet og siderne, hvortil rognsvære hunner lokkes, fra den stime de opholder sig i, som befinder sig midt i hulen. Optakten er en meget karakteristisk positur af hannen, som med sammenklappede finner buer kroppen, så hovede og hale vender bort fra hunnen, og rystes kraftigt. Befrugtningen af æggene, som lægges enkeltvis, sker før opsamling, og man kan i nogle tilfælde se sæden som en lille sky i vandet ved hannens gat. Hunnen opsamler derefter ægget, og det hele gentages, indtil hun er tømt for æg. Mundrugningen varer ca. 20-25 dage, hvorefter ungerne spyttes ud og yngelplejen stopper. Et typisk kuld er på 5-10 stk.
Temperatur og vandværdier:

24-27 grader. PH: 7-8 DH: 12-30

Fodring: Tørfoder med overvejende animalsk indhold, frosne cyclops, artemia og mysis. Rejemix er fint som tilskudsfoder, og hjælper til at give intensive farver, hvilket især gælder den brune grundfarve, som får mere "glød".
Mindste akvarium: 250L/100 cm.
Holdes bedst som: En lille flok på ikke under 6 eksemplarer, helst lidt flere. Der skal helst være et overtal af hunner.
Indretning af akvarium: Akvariet, som ideelt er på ca. 400L eller større, gerne ret højt, indrettes med overhængende klippestykker, der danner huler og revner, hvor fiskene gerne holder til, ofte med bugen mod det nærmeste "underlag", hvilket ofte resulterer i at de står med bugen opad. De er ret fredelige indbyrdes, og man kan sagtens holde flere hanner, selv i et ret lille akvarium. En god måde at opnå den nævnte indretning, er at anvende de "kunstige sten" som kan købes i handelen i flere varianter. Disse kan limes på bagruden, og med lidt snilde og fantasi, arrangeres så de danner brede revner helt ind til bagruden. Hvis man så maler denne sort udvendig, har man en glimrende illusion af et indkig i nogle meget dybe revner.
Forslag til sammensætning: Blue neon kan holdes sammen med de fleste kødædende arter, der ikke er store nok til at æde dem, men man får det bedste resultat ved at holde dem sammen med fredelige arter, som f.eks. Xenotilapia arterne,  Enantiopus arterne, Tanganicodus irsacae eller sneglehus-cichlider. Hvis man ikke har nogen forventninger om at der skal overleve en unge i ny og næ, er Altolamprologus arterne gode. Derimod er Cyprichromis arterne, især "leptosoma jumbo", mindre oplagte, da de med deres større livlighed og aggressivitet, let kommer til at trænge nigripinnis i baggrunden.
Opdræt: Yngler som regel automatisk, hvis ellers fiskene trives. Går de i et artsakvarium, behøver man ikke at foretage sig noget yderligere, bortset fra at sørge for, at noget af foderet er fint nok til at ungerne kan tage det (Cyclops går fint). Ellers kan det blive nødvendigt at flytte mundrugende hunner til et separat akvarium. Det gøres bedst omkring 18-20 dage efter legen, da dette sikrer at unger som i panik bliver spyttet ud ved flytningen, er levedygtige.

Hun med æg (synlige gennem huden)

Unge, ca. en måned gammel, og 2 cm. lang
Ekstra information Modsat hvad man kunne tro, er der ikke noget tættere slægtskab mellem Cyprichromis og Paracyprichromis arterne. Den ydre lighed, er efter alt at dømme, et resultat af at de har udviklet sig parallelt i det samme miljø.
HOME