HOME

Protomelas sp. "steveni taiwan"

Ikke videnskabeligt beskrevet.

Kendes i hobbyen, og handles oftest som "Steveni taiwan", men betegnes ind imellem som "Protomelas Taiwan-type".

 Sidst opdateret: 8/2 2007


Protomelas sp. "steveni taiwan" (Higga reef) han.

Flere billeder HER
Udbredelse og varianter: Malawi søen ved Mbamba bay, Higga reef og Taiwan reef. Der er små forskelle mellem varianterne på de 3 levesteder; Taiwan Reef varianten kendes fra Higga Reef varianten ved at være mere gulbrun på siderne hvor Higga Reef varianten er mere blå (det er i praksis ikke muligt at skelne dem fra hinanden med sikkerhed). Mbamba bay varianten er let genkendelig på sin gule gatfinne, som hos de to andre varianter er rød.
Størrelse:

Han max. 16cm  Hun max. 14cm.

Kønsforskelle: Han: Lys gyldenbrun grundfarve, med metallisk blåt hovede og ryg. Ryg- og halefinnen er blå med hvid kant. Gatfinnen er rød eller gul.

Hun: Metallisk grå med sorte striber.
Lever i naturen af: Omnivor, men lever primært af løstsiddende og omkringdrivende alger.
Biotoper og almindelig adfærd: Findes i naturen i de dybereliggende dele af den sedimentrige klippekyst-zone, hvor de strejfer omkring efter føde. Der er ingen territorial-adfærd, undtagen lige op til legen.
Yngleadfærd: Maternal mundruger. Hannen befrugter æggene før de bliver samlet op af hunnen. Dette tyder på at arten er temmelig gammel, da det regnes for at være en primitiv variation, i forhold til befrugtning efter opsamling, som giver ægget en kortere eksponering til omgivelserne. Hunnen bærer æg/unger i 20-23 dage, og passer på dem i ca. en uge efter at have spyttet dem ud første gang. Et typisk kuld er på 50-80 stk.
Temperatur og vandværdier:

23-26 grader. PH 7-8,5/DH 12-30.

Fodring: Tørfoder med blandet indhold af animalsk og vegetabilsk næring, Rejemix, frosne artemia/mysis o.l. Kan være vanskelig at holde i god foderstand, så det er vigtigt at holde øje med dette.
Mindste akvarium: 325 L/130 cm.
Holdes bedst som: Parvis eller 1 han til flere hunner. I akvarier på mere end 1.5M længde, kan man, med lidt held, have 2 hanner.
Indretning af akvarium:

Akvariet som ideelt ikke er mindre end 500L, indrettes med et par gode skjulesteder, men med rigelig fri svømmeplads. En god vandcirkulation (4-5 gange akvariets rumindhold) er nødvendig for fiskenes velbefindende. Det meste af tiden tilbringer fiskene med at strejfe omkring overalt i akvariet, med enkelte ret svage og kortvarige udfald mod evt. konkurrenter, og kun lige op til legen ses en regulær territorial adfærd fra den dominerende han. Dette er en af de fredeligste fritsvømmere, som let bliver trykket af mere voldsomme fisk. Det er vigtigt at sørge for at fisken bliver den dominerende art i akvariet, da hannerne ellers mister deres flotte farver, og ligner hunnerne.  Holdt i akvarier på 2 meters længde eller mere, kan man med fordel sætte 3 eller 4 hanner sammen. Det giver en fantastisk udfarvning, og det er sjældent det kommer til håndgribeligheder p.g.a. deres relativt fredelige gemyt. Den skal helst ikke holdes sammen med andre Protomelas-arter hvis man vil have fuld glæde af den, da den næsten altid bliver undertrykt af disse, og der er stor risiko for krydsninger.

Det skal her nævnes at disse generelle betragtninger ikke er uden undtagelser. Jeg har personligt, ligesom enkelte andre, oplevet nogle hanner af denne art, som har udvist et ukarakteristisk højt niveau af aggression.

Forslag til sammensætning:

Passende selskab i et 500L akvarium  kunne være en Aulonocare-variant, en af de mindre Copadichromis arter, en Lethrinops, en mindre Placidochromis eller lignende. I et mindre akvarium, går det bedst med helt fredelige arter, som f.eks. mindre Lethrinops eller Aulonocare maylandi o.l.

Opdræt: Yngler som regel automatisk, hvis ellers fiskene trives. Det er nødvendigt at flytte mundrugende hunner til et separat akvarium, hvis man vil have overlevende unger. Det gøres bedst omkring 18-20 dage efter legen, da dette sikrer at unger som i panik bliver spyttet ud ved flytningen, er levedygtige. Opfodringen er enkel, da yngelen fra starten tager alt foder, som ikke er større end cyclops. Det er dog bedst at sørge for, at foderet har et højt energi indhold.

Hun med æg og unger.
Ekstra information:

Nogle vildtfangne eksemplarer har nogle udvækster der lettest kan beskrives som "vorter" forskellige steder på krop og finner. Det er uklart hvad det skyldes, men sansynligvis er det en bakterie eller parasit som er medført fra Malawisøen, da det, mig bekendt, aldrig er set på opdrættede eksemplarer. Det ser ikke ud til at genere de angrebne fisk, og man kan i vid udstrækning ignorere det, men i enkelte tilfælde kan angrebene være så voldsomme eller sidde så uheldigt, at det er formålstjenligt at forsøge at gøre noget ved det; Jeg har prøvet et skære udvæksten væk, men uden yderligere behandling, vokser den bare ud igen. Jeg afventer p.t. (januar 2007) virkningen af en påsmøring med jod på såret efter at have skåret udvæksten af igen.

Opdatering d. 8/2 2007: Behandlingen har IKKE hjulpet! Opdatering d. 23/7 2007: Pludselig opblomstring i væksten på "vorterne" i løbet af de sidste par måneder, har desværre gjort det nødvendigt, at aflive fisken idag. Konklusionen må være, at man gør bedst i, at lade være med at rode med det, da det ser ud til, at udvæksten blot tiltager i vækst, hvis man skærer noget bort.


Nærbillede af  den omtalte udvækst

Udvæksten er skåret af, og såret påsmurt Jodsprit.

Desværre virker behandlingen ikke, og udvæksterne ser faktisk ud til at vokse hurtigere.
HOME