HOME
Pterophyllum scalare (Rio Manacapuru)
 
23/2 2008

Ungfisk på ca. 3cm.

Juveniles app. 3 cm
 
20/4 2008

Ungfisk på ca. 4 cm. Ikke de samme fisk som vist øverst.

Juveniles app. 4 com. These are not the same fish as shown at the top.
 
19/9 2008

Unge ikke kønsbestemte eksemplarer. Det karakteristiske røde felt på ryggen er meget tydeligt nu.

Young specimens of unknown gender. The red spot on the shoulder is very visible now.
 
29/9 2008
 
20/4 2009

Billedserien herover, viser et par i leg. Alle billederne er taget uden flash, for ikke at forstyrre fiskene, hvilket desværre også, p.g.a. det svagt belyste akvarium, har givet en reduktion i billedskarpheden. Jeg synes dog, at indholdet opvejer dette...

The images above depict a spawning pair. All pictures are taken without flash, in order to avoid disturbing the fish, which unforunately, due to the dimly lit tank, has caused a reduction in sharpness. I find however, that the content compensates for this...
 
12/7 2009

Portræt.

Portrait.
 
19/9 2009

Billedserie fra scalarernes nye akvarium. Fiskene er lige flyttet, og de er endnu noget blege i det, men den indfaldende sol som deres nye hjem får, giver en bemærkelsesværdig virkning.

Image series from the new Scalare tank. The fish have just been moved, and are consequently somewhat pale, but the direct sunlight still has a remarkable effect.
 
9/7 2010
 
23/8 2010
 
2/2 2011
 
17/10 2011
 
24/02 2012
HOME