HOME
Tropheus sp. "black" (Bemba)
 
1/9 2004
 
Kæmpende hanner / Fighting males 
 
19/6 2005
 
Unger / Juveniles 
 
10/6 2005
 
Dominant han, omgivet af unger. Store hanner er meget aggressive, men ignorerer stort set helt små unger. Dette gør voksne hanners territorier til yndede opholdssteder for disse, da de her kan få rimelig fred for større unger, som bliver jaget væk af hannen

Dominant male, surrounded by fry. Large males are very aggressive, but more or less ignores small fry. This makes the territory of an adult male, a preferred spot for these, since the larger juveniles are chased away by the male, leaving the small ones in relative peace
 
24/8 2005
 
Store hanner. Som det ses her og længere nede i galleriet, er der stor forskel på form og farve på det tværgående bånd

Large males. As seen here as well as further down in the galley, there is a good deal of variation in the colour and shape of the band 
 
27/10 2006
 
Ung han i færd med at afgræsse en sten for alger, fiskenes naturlige fødesøgningsadfærd

Young male, grazing a rock for algae, the natural feeding behavior for these fish
 
12/8 2007Alpha-han. Denne han har et ekstraordinært smukt bånd, som går hele vejen op gennem rygfinnen

Alpha-male. This male has an extraordinarily beautiful band, extending all the way through the dorsal fin. 
 
12/8 2007
 
Mundrugende hun, med hovedet af en han i forgrunden

Brooding female, with the head of a male in the foreground 
 
12/8 2007

Portræt af en dominant han. De karakteristiske hvide læber, er simpelthen slitage, forårsaget af de talrige mundkampe hannerne med korte mellemrum har med hinanden

Portrait of a dominant male. The characteristic white lips, are simply wear, caused by the numerous mouth to mouth fights, the males are almost constantly engaged in
 
12/8 2007

Voksen hun, kendetegnet ved de tyndere læber, som ikke bliver hævede af konstante kampe, og den gule farve i toppen af det orange bånd

Adult female, recognizable by the thin lips, not swollen by constant fighting, and the yellow colour in the otherwise orange band
 
4/10 2007Mundrugende hunner. Hunnerne taber ofte farven, medens de bærer æg/unger, sikkert for at tiltrække sig mindst mulig opmærksomhed

Brooding females. The females often loses colour while brooding, probably in an attempt to avoid attention
 
4/10 2007

Et sidste kig på Superhannen / A last look at the Supermale 
HOME