HOME
Cyprichromis sp. "leptosoma jumbo" (Kitumba)
 
15/8 2006

Han i imponerepositur, med hunner i baggrunden

Displaying male, with females in the background
 
28/9 2006En specielt farvestrålende han, i sin bedste alder

An especially colourful male, in the prime of his life
 
12/12 2006

Han / Male
 
12/12 2006

Mundrugende hun
/ Brooding female
 
29/12 2006

Hun. Denne hun er noget mere farvestrålende end normalt

Female. This female is significantly more colourful than what is normal
 
5/3 2007Par i typiske legepositurer

Pair in typical spawning postures
 
24/3 2007Hanner i imponerepositurer. Som det fremgår tydeligt af dette galleri, er der en enorm variation i hannernes farvedragt hos denne art

Displaying males. As is clearly evident from this gallery, the colour variation is immense for this species
 
10/12 2007Flere eksempler på den enorme variation

More examples of the immense variation
 
23/2 2008

Mundrugende hun
/ Brooding female
 
20/3 2008

Hannerne bruger meget tid på at sikre sig deres plads i hierakiet, og der skiftes da også ofte ud i toppen

Males are spending a lot of time securing their position in the hierarchy, and changes at the top occurs fairly often
 
20/4 2008

Unge
/ Fry
HOME