HOME
Enantiopus sp. "kilesa" (Kavalla)
 
28/3 2006

Han i imponerepositur / Displaying male
 
25/5 2006

Hun / Female
 
8/8 2006

Ca. 2 mdr. gammel yngel
/ App. 2 months old fry
 
16/8 2006

Ca. 2 mdr. gammel yngel
/ App. 2 months old fry
 
6/10 2006

4 mdr. gammel han. Man kan meget tidligt begynde at skelne hanner blandt yngelen, men det er
 ikke muligt at finde sikre hunner før meget senere

4 months old male. It is possible to recognize males very early, but impossible to be certain about
females, until much later
 
15/10 2006De unge Hanner begynder meget hurtigt at vise territorial-adfærd

The young males start showing territorial behavior very early
 
18/1 2007

Ung han

Young male
 
13/8 2007

Hanner i imponerepositurer

Dispaying males
 
10/12 2007Mundrugende hun

Brooding female
HOME