HOME
Mit navn er Kim Jakobsen. Jeg er født i 1961. Som det sikkert fremgår af denne side, er jeg primært interesseret i akvarier og fotografering. Jeg har været i gang med begge dele i et godt stykke tid; Jeg byggede selv mit første akvarium i 1976, og anskaffede mit første spejlrefleks kamera i 1980.

Min tilgang til disse hobbies er yderst lavpraktisk; Jeg sætter mig først ind i hvordan tingene gøres af andre, ved hjælp  af relevant literatur, og afprøver den tilegnede viden i praksis! Herefter danner jeg  mig min egen holdning til hvordan det bedst gøres. Den er ofte, ikke overraskende, i tråd med det Jeg har læst, men det sker dog jævnligt, at mine egne erfaringer varierer fra den fremherskende holdning. Dette fremgår i mine artikler.

Mit motto:
Hvis noget er værd at gøre, er det værd at gøre ordentligt, og kan man ikke det lige nu, venter man til man kan!

Brug denne E-mail til at kontakte mig:
kim-jakobsen61@gmail.com
www.kim-jakobsen.dk er lavet i MicroSoft Expression web, som udmærker sig ved at Man praktisk taget ikke behøver at tænke på selv at skrive HTML kode, hvilket er en absolut betingelse, for at undertegnede kan finde ud af at bruge det.

Navigation på siden er yderst enkel; På hver enkelt side er der et HOME. Et tryk på HOME, bringer læseren tilbage til startsiden!
 
Nederst på hver side, er der pile, der kan bruges til hurtigt at komme til toppen. Al anden navigation, foregår ved at man trykker på de relevante links, og bruger browserens frem- og tilbage pile, til at finde de sider man allerede har besøgt (de fleste mus har dedikerede knapper med disse funktioner).