HOME
350 Liter Koralrevsakvarium

Nyeste billede af akvariet
Akvarium   Belysning   Sump   Filtrering    Vandbevægelse
Billeder fra akvariet
 
Akvariets udvikling i tekst og billeder
2008

12/12 2008
Akvariet fyldes med vand fra hanen, og der blandes salt i, til en vægtfylde på 1.0235.

13/12 2008

16/12 2008
Der er hjembragt 50 kg levende sten, hvoraf de 10 kg dog er kassable, og bliver returneret. De tilbageværende 40 kg. anbringes i akvariet. Den korrekte vandstand i sumpen er fundet, og skummeren er tilsluttet. Den larmer overraskende meget, men jeg håber, at det er et spørgsmål om indkøring.

17/12 2008
De kasserede sten er byttet til nye, og yderligere 6 kg er indkøbt, så der nu er 56 kg. levende sten i akvariet. Osmolatoren er installeret. Et Aquaclear 30 powerhead er tilsluttet osmolatoren.

18/12 2008


Dette første forsøg er, som det ses, endt op som en "væg" af sten. Det skyldes, at Jeg ikke så gerne vil smide sten ud, når de nu er købt hjem. Jeg mener dog, at dekorationen ikke er accep-tabel, og vil muligvis fjerne nogle sten, til skade for filterkapaciteten, men sikkert til stor gavn for det æstetiske udtryk.

19/12 2008
Efter nogen overvejelse, har jeg valgt at ændre dekorationen, så den bliver mere åben. Det har betydet, at det var nødvendigt at fjerne 18 kg. sten.

20/12 2008


Efter at have fjernet en del sten, er akvariet kommet til at se noget mere åbent ud, og der også en betydeligt bedre dybdevirkning. Som en velkommen bonus, er der også blevet en del flere pladser til fastsiddende dyr. Keramiksøjlen i højre side (inkøbt brugt, og falder derfor godt ind i forhold til stenene) står nu så langt fremme, at der er plads til alle Powerheads bag den, hvilket tillader adgang til disse, når de skal renses, uden at der skal flyttes på stenene.

23/12 2008


På bare 3 dage, har både brune og grønne alger dækket hele dekorationen! Stenene er modnede gennem 6 måneder i butikken (uden belysning), hvilket åbenbart har gjort det muligt næsten at springe brunalgefasen over, og gå direkte til grønalgerne. Der er ikke bundlag i akvariet endnu, da Jeg gerne vil undgå at det bliver svinet til i de første faser af indkøringen.

25/12 2008
De første målinger i akvariet: PH mellem 8 og 8.3/ NO2 under 0.1 mg/l / NO3 ~ 1 mg/l.

29/12 2008
Brunalgevæksten er i løbet af de sidste dage, lidt overraskende blevet fuldstændigt erstattet af grønalger. Det er betydeligt hurtigere, end jeg har oplevet det før. Det må være resultatet af, at stenene har ligget i lang tid hos forhandleren. Til gengæld, har jeg ikke set tegn på andet liv, end algerne.

2009

Januar

7/1 2009


Algevæksten fortsætter og er nu så markant, at jeg overvejer at fremrykke datoen for isætning af de første dyr, som skal være nogle der kan leve af algerne. De første grønalger, som primært var et grønt lag på stenene, er også afløst af trådalger af forskellig slags. Der er ikke meget svineri i form af detrius fra stenene, så bundlaget er nu lagt i.

9/1 2009
Målinger i akvariet: NO2 under 0.02 mg/l / NO3 ~ 1 mg/l.

10/1 2009
De første dyr er introduceret; 10
Nerita sp. snegle og 10 små røde eremitkrebs af ukendt art, men som skulle være algeædende.

16/1 2009
Flere dyr; 10 Turbo snegle og 4 stykker levende sten, med forskellige fastsiddende dyr og alger. (
Billeder)

18/1 2009


Det er stadig noget tidligt i forløbet, og algevæksten er ikke overstået endnu, selv om det ser ud til at være på retur. Alle målinger er dog fine, så jeg har besluttet at tage en chance, og sat de første dyr i, både nogle eremitkrebs og
Nerita snegle som skal virke som alge- og snavs-bekæmpelse, og fordi der er nogle rigtig gode tilbud i en af de lokale butikker, nogle sten med forskellige fastsiddende dyr. Placeringen af de fastsiddende dyr, er noget tilfældig, idet Jeg ikke har nogen reel ide om deres krav til lys og vandbevægelse.

30/1 2009
Målinger i akvariet: Salinitet 1.0235, NO2 ikke målbar.

Detaljerede billeder fra akvariet i Januar 2009

Februar

11/2 2009
Der er lavet forskellige ændringer i akvariet. To af de sten med anemoner på, som blev købt hjem d. 16/1, ser ud til at få for meget lys der hvor de blev sat, så de er flyttet til nogle positioner, som er lidt længere væk fra lampen. Samtidig er 10 kg levende sten fra et etableret akvarium lagt til, sammen med lidt forskellige polypper, koraller og skiveanemoner.

13/2 2009

Detaljerede billeder fra akvariet i Februar

Marts

14/3 2009
Det ser ud til at der, efter flere flytninger, er fundet gode placeringer til alle de fastsiddende dyr. Idag er der så blevet introduceret 10 snegle, sandsynligvis
Nassarius vibex, eller en nærtstående art, og 2 Lysmata wurdemanni. Sneglene skal hjælpe med at holde bunden ren for detrius, og rejerne æde de glasroser jeg har fået med ind, sammen med de levende sten.

15/3 2009
Skummeren (Tunze DOC 9210) har længe været en kilde til alt for meget larm. Motoren er allerede erklæret defekt af forhandleren, men en erstatning ser ikke ud til at være lige om hjørnet. Der skal en ny skummer på, men i mellemtiden har jeg lånt en pumpe, hvilket har hjulpet betragteligt, men dog stadig gør skummeren til den stærkeste lydkilde fra akvariet.

17/3 2009
Vandbevægelsen i akvariet, er blevet forstærket, ved opsætning af en Tunze 6055 variabel stream-pumpe, med en tilhørende controller som får pumpen til at variere sit flow. Der skal nok eksperimenteres lidt med strømretning og variabelt flow, før det bliver optimalt...

20/3 2009
Der er (endelig!) monteret en ny skummer på akvariet. Den nye skummer er en ATB 2`nd edition kegleskummer, beregnet til akvarier op til 1000 liter. Foreløbig ser det lovende ud; skummeren overdøves næsten helt af returpumpen, hvilket gør akvariet betydeligt mere lydsvagt. Skummeren var overraskende let at montere, og afskumningen ser meget overbevisende ud.

24/3 2009


Der er flyttet mere om, men nu ser det også ud til, at de fleste dyr trives, hvor de sidder. Flere fastsiddende dyr er kommet til, sammen med 2 fisk (kan ikke ses på billedet), og det kan være, at disse også må flyttes lidt rundt, før de sidder godt. Anskaffelsen har været lidt tilfældig, idet alle de nye dyr og fisk, kommer fra et privat akvarium som skulle nedlægges, og ikke alt er noget jeg nødvendigvis ville have anskaffet, hvis det skulle hentes i en butik. Akvariet må nu anses for at være rimelig godt indkørt.

Detaljerede billeder fra akvariet i Marts

April

18/4 2009
Som svar på et voksende planarie problem, har jeg anskaffet en
Pseudocheilinus hexataenia (Seksstribet gylte) og et par Synchiropus splendidus (Mandarinfisk). De er dog ikke "kun" sat i som planariebekæmpelse, da begge fiskearter står højt på ønskelisten i forvejen, men især mandarinfiskene ville jeg nok have ventet noget længere tid med, hvis ikke det nævnte problem var opstået. Der er også anskaffet nogle nye fastsiddende beboere, i form af en sten med et antal mørklilla skive-anemoner og et stykke koral skelet med gule polypper. Koralstykket med gule polypper, kunne let deles, så polypperne er forsøgsvis anbragt tre forskellige steder i akvariet, alle i relativt svag belysning. Også stenen med skiveanemoner er blevet placeret i skyggen.

23/4 2009
En af mandarinfiskene er desværre død, sikkert på grund af stress eller skader opstået ved transport. Den tilbageværende, en han, ser ud til at klare sig godt, og er meget aktiv. Det samme gælder gylten. Det er endnu usikkert om de har nogen effekt på planarierne, men Jeg bilder mig selv ind, at der er en lille reduktion i antallet af synlige planarier.

28/4 2009
En
Heterachtis sp. anemone og et par Amphiprion clarkii (klovnfisk) er blevet sat i akvariet.  Anemonen er blevet placeret i en glasskål på sandbunden, i god afstand fra andre fastsiddende dyr. Forhåbentlig vil den finde stedet (der er masser af lys og rimelig god vandbevægelse) passende, og blive der! Klovnfiskene har med det samme (bogstavelig talt, de gik i den efter 20 minutter!) accepteret den, og vælter sig rundt i den allerede inden den er svulmet op igen efter transporten.

Der har ikke været den store udvikling i akvariet, så der er undtagelsesvis ikke taget et oversigtsbillede.
Der er dog billeder af forskellige detaljer
HER

Maj

8/5 2009

22/5 2009
Klovnfiskene er faldet godt til. Der er dog en del stridigheder, og den mindste har fået nogle skader på finnerne. Forhåbentlig finder de sammen, når den største har skiftet køn (de er ret små, ca. 3 cm, så logisk set, er der nok tale om 2 hanner)? Planarieproblemet er ikke rigtig blevet løst med de indsatte fisk, så i løbet af de sidste 10 dage, har jeg 5 gange suget alle dem som var synlige, ud af akvariet. Det har medført en markant reduktion, så der nu er temmelig få tilbage. Jeg holder nu en pause i bekæmpelsen, og ser om ikke fiskene nu er i stand til at holde dem nede. Mandarinfisken så en overgang ud til at være på vej til at sulte ihjel, men nu ser det ud til, at den trods alt kommer i bedre form, selv om den stadig er meget tynd.

25/5 2009
Tekniske vanskeligheder. Returpumpen (Tunze PH3000) er død i løbet af natten, hvilket naturligvis har fået vandstanden i sumpen til at stige til det maximale. Dette fik igen skummeren til at skumme voldsomt over! I hvert fald er det nu blevet testet, at der ikke kommer vand på gulvet ved et strømsvigt... Et forsøg på at koble en gammel Aquabee UP3000 på, faldt ikke heldigt ud (ekstremt meget støj), så Jeg har været nødt til at anskaffe en ny pumpe. Det blev til en EHEIM Compact 2000+, som godt nok kun tager 2000 l/t og bruger 32 Watt i forhold til de 3000 l/t for 25 Watt Tunze pumpen kunne klare. Til gengæld er det en ren fornøjelse at lytte til akvariet, idet den nye pumpe er næsten lydløs, og uden vibrationer når den står på de medfølgende sugekopper.

Detaljerede billeder fra akvariet i Maj

Juni

4/6 2009
Første vandskift. 9 liter vand skiftet. Det er planen, at dette skal være en fast ugentlig begivenhed.

15/6 2009
Et mindre teknisk uheld. P.g.a. forglemmelse, er ferskvandstanken ikke blevet efterfyldt, hvilket har resulteret i, at Aquaclear 50 pumpen i kammeret har kørt så længe uden køling fra vandet, at den er brændt sammen. Den er blevet erstattet af en EHEIM Compact 300 pumpe.

29/6 2009

Detaljerede billeder fra Juni

Juli

18/7 2009
Med hjælp fra Carsten i Decocean, har jeg idag fået lavet en foreløbig identifikation af mine 2 ukendte koraller. Den ene er af slægten
Pocillopora og den anden af slægten Stylopora. Indtil videre, vil Jeg ikke forsøge at bestemme dem nærmere. Samtidig fik Jeg en lurende mistanke bekræftet; Min "Amblygobiodon hectori" er fejlidentificeret! Der er tale om en læbefisk, formentlig af slægten Halichoeres. Alle navne er rettet til, hvor dyrene er omtalt.

Detaljerede billeder fra Juli

August

1/8 2009
Det ser desværre ud til, at symbiose anemonen ikke rigtig trives, idet den langsomt bliver mindre og mindre. Den ser ud til at trække sig sammen, når HQI lampen har været tændt nogle timer, så nu prøver Jeg at flytte den til et sted som er knapt så kraftigt belyst. Jeg har forsøgsvist også prøvet at fodre med en lille klump frossen artemia, hvilket ser ud til at blive velvilligt modtaget. For alle eventualiteters skyld, har Jeg anskaffet et par Euphyllia sp. i passende størrelser, som forhåbentlig kan bruges som "erstatningsanemoner" af klovnfiskene, hvis anemonen dør.

9/8 2009

Detaljerede billeder fra August

September

2/9 2009
Nye beboere i baljen. Jeg har anskaffet en dværgkejser (
Centropyge loriculus) og to Dannebrogsrejer (Lysmata amboinensis). Begge har stået på ønskelisten siden akvariets opstart, dog er det meningen at der skal være 4 L. amboinensis. Kejseren er med det samme begyndt at udforske akvariet, medens rejerne har gemt sig.

30/9 2009

Detaljerede billeder fra September

Oktober

3/10 2009
Bestanden af Dannebrogsrejer (
Lysmata amboinensis) er blevet forstærket med 2, så der nu er de 4 der er planlagt.
D
værgk
ejseren er faldet til helt uden problemer.

22/10 2009

27/10 2009
Da det ser ud til, at en af de sidst indkøbte Dannebrogsrejer (
Lysmata amboinensis) ikke har klaret den, har jeg anskaffet 2 mere. Der er også tilkommet 2 røde søstjerner (Fromia sp.)

29/10 2009
...og pludselig kan jeg se 6
L. amboinensis i akvariet!

Detaljerede billeder fra Oktober

November

10/11 2009
Ny fisk. Det er lidt mod bedre vidende, at denne 10-12 cm lange
Pomacanthus imperator er blevet anskaffet, da den efter sigende vil vokse ud af akvariet i løbet af 1-2 år, men den var for flot til at blive i butikken, og der er jo planlagt et større akvarium i tillæg til dette...

19/11 2009

Detaljerede billeder fra November

December

7/12 2009
Det ser desværre ud til at den nyindkøbte P. imperator, som ellers er faldet vældig fint til, har fået slæbt noget ubehageligt med ind i akvariet. Den har typiske pletter af
Ichthyophthirius og også en del mystiske affarvede uregelmæssige områder på ca. 3-6 mm i diameter. Ichthyophthirius ser også ud til at have ramt C. loriculus og den uidentificerede kutling, omend kun med ganske få pletter. Noget må gøres, og da medicin er udelukket, af hensyn til invertebraterne, har jeg ikke kunne komme på andet end at forsøge med UV-lys. Der er idag tilsluttet en UV-lampe på 24W, som foreløbig er sat til 24 timer i døgnet.

10/12 2009
Det ser ud til at UV-lyset virker; Pludselig er alle fisk fri for
Ichthyophthirius, og de affarvede områder på P. imperator er stærkt reduceret.
Den omtalte P. imperator skal lige have et par ord med på vejen; Den har på rekordtid sat sig helt på akvariet, og er blevet utrolig tillidsfuld, hvilket ses både når man viser sig foran akvariet, og når der rodes i det. Fisken er ekstremt nysgerrig, og følger åbenlyst med i hvad der foregår udenfor akvariet, og vil helst også være med, når jeg har hånden nede i vandet. Kun hvis man laver pludselige bevægelser, trækker den sig et øjeblik lynhurtigt tilbage, under udstødelse af noget som bedst kan beskrives som "knurren", for med det samme at komme tilbage igen. Den omtalte "knurren" er tilsyneladende en række bankelyde, som fisken også benytter, når den er ivrig, f.eks. ved fodringstid, eller når den jager rundt med de andre fisk, hvilket desværre sker ret ofte. Hvis man kan beskrive en fisk som "charmerende", passer det bedre på den her, end på nogen anden fisk jeg har været i kontakt med...

12/12 2009


Så er der jo 1 års jubilæum! I den anledning, er dette snapshot taget. Desværre er akvariet ikke rigtig blevet klargjort til lejligheden, så især bagruden trænger til lidt opmærksomhed.

Det kunne jo være værre, hvis jeg selv skal sige det, men naturligvis er der jo en del ting som har drillet, og nogle dyr som ikke har klaret sig, eller i hvert fald ikke trives optimalt. Der er da også nogle af de dyr jeg har introduceret, som mildest talt ikke lever op til de forventninger jeg havde til dem.

Det første problem der opstod, var en opblomstring af Planarier, som blev forsøgt bekæmpet ved introduktionen af to fisk, nemlig
P. hexataenia og S. splendidus. Det lykkedes ikke rigtigt, og jeg måtte ty til manuel fjernelse af problemet, ved hjælp af en luftslange, som blev brugt til at suge planarierne op af akvariet, der hvor de var til at få fat på. Planarierne er her stadig, men det ser ud til at bestanden har stabiliseret sig på et rimeligt niveau. Jeg tager dog fat med slangen engang imellem.

Et andet problem har været en kraftig opblomstring af
Valonia sp. alger, som på et tidspunkt truede med at sprede sig over hele akvariet. De er blevet fjernet manuelt fra tid til anden, men ser nu ud til at være kraftigt på retur.

Også
Aiptasia har, som hos de fleste andre saltvandsakvarier, været til stede. Der har dog aldrig været flere, end at de kunne holdes nede med oversprøjtning af kogende vand.

Et aktuelt problem, er at nogle af korallerne ser ud til at trives mindre godt på det seneste. Jeg har ikke ligefrem været forbilledlig når det kommer til måling af sporstoffer, og tilsætning af disse, så det er nok der problemet ligger. Jeg arbejder p.t. på at få Ca og KH på plads, så jeg kan få lavet en pålidelig Strontium måling. Derefter vil jeg begynde at tilsætte en all-round blanding af sporstoffer.

Sygdom har kun været et problem en enkelt gang (se 7/12-10/12 2009).

Af dyr som ikke har "virket" efter hensigten, kan nævnes;
De rødbenede eremitkrebs. De er stort set aldrig synlige, men har til gengæld en tendens til at ryge i overløbet og blokere for nedløbet til sumpen.
Lysmata wurdemanni rejer. Der er indkøbt 2 stk. som aldrig er set siden de blev sluppet ud, og som ikke har gjort noget synligt indhug i de Aiptasia anemoner de skulle bekæmpe.
Synchiropus splendidus. Der blev indkøbt et par som planariebekæmpelse, men hunnen døde dagen efter at den kom hertil. Den tilbageværende han, ser ikke ud til at opfatte planarierne som noget spiseligt, og det ser i det hele taget ud til, at den langsomt bliver tyndere og tyndere. Der skulle jo være sten nok i akvariet, men konkurrence fra to læbefisk og to kejsere, er åbenbart for meget til at den kan finde tilstrækkeligt med føde.
Pseudocheilinus hexataenia
. Også den er anbragt som planariebekæmper og ligesom mandarinfisken ignorerer den opgaven fuldstændig! Den er dog et nydeligt indslag i fiskebestanden, og trives tilsyneladende fint. Den æder alt hvad der bliver serveret.

14/12 2009
Lidt vedligehold af de tekniske installationer. Rørsystemet under akvariet, herunder reguleringshanen på nedløbet, er blevet skildt ad og efterset for snavs. Der var nu ikke noget at komme efter. Samlingerne har her på det sidste, haft en tendens til at stå og dryppe, hvilket ikke er nogen katastrofe, da det kun er meget lidt, og vandet drypper ned i ferskvandskammeret. Det er dog ikke hensigtsmæssigt, og samlingerne fik en omgang specialfedt, inden det hele blev sat sammen igen. Det har effektivt løst problemet, men man skal nok være opmærksom på, at det er noget som skal gøres med mellemrum. Også ferskvandskammeret blev tømt helt og rengjort (der har tidligere været tilsat KH-buffer til ferskvandet, hvilket har efterladt et grimt lag uopløst kalk), ligesom at de tre powerheads der befinder sig i sumpen, også er blevet renset.

15/12 2009
Lidt nyindkøb; Jeg har anskaffet mig 6 turbosnegle (
Astraea sp.) mere, endnu en søstjerne (ukendt art) og en Chokolade-kirurg (Acanthurus pyroferus). Kirurgen har fået en "varm" modtagelse af kejseren, men er allerede, her nogle timer efter at den er blevet sat i, begyndt at svare igen, og ser, på trods af at den er noget mindre end kejseren, ud til at kunne hævde sig.


20/12 2009
Der er nu kommet et nyt angreb af
Ichthyophthirius! Både kejseren og kirurgfisken er angrebet. Et eftersyn af UV-filteret afslører, at der stort set ikke er gennemstrømning i det, og det har åbenbart givet parasitterne chancen for at formere sig igen. Fejlen er rettet, så nu håber jeg at det går i sig selv igen hurtigt, da jeg har bestilt nye fisk hjem til d. 22/12. Jeg har lavet nogle målinger på vandet, som kan ses HER

22/12 2009
Nye fisk; 4 stk
Gramma loreto. Det vil sige, egentlig er der kun 3, idet den sidste kun er kommet med fordi den fulgte med gratis. Den er i meget dårlig stand, og har ikke gode chancer, men de er nok ikke dårligere her, end i butikken, så den får chancen.
Add: Den beskadigede fisk er allerede død her til aften.

26/12 2009
Jeg har set 2 G. loreto på samme tid, som ser ud til at være OK. Her til aften har jeg fisket En op af overløbet, som jeg håber er den tredje, men det kan jeg ikke være sikker på. Det nævnte
Ichthyophthirius angreb er tilsyneladende overstået, og kun en enkelt stædig plet er tilbage på øjet af P. imperator.

28/12 2009
Alle 3
G. loreto har på samme tid, noget overraskende, opgivet deres skyhed og står frit fremme i akvariet. De holder sig dog i nærheden af et skjulested, og forsvinder kortvarigt, når den store P. imperator kommer i nærheden. To af dem holder til lige op ad hinanden, hvorimod den tredje har taget ophold i den modsatte ende af akvariet.

Detaljerede billeder fra December

2010

Januar

1/1 2010
Det ser desværre ud til at der kun er 2
G. loreto tilbage. De har taget opstilling i hver sin ende af akvariet, og der har ikke været noget at se til den sidste i et par dage. Imperator kejseren har stadig lidt symptomer på forskellige infektioner/parasitter, men den er ret upåvirket af det. Faktisk er der det problem, at den er temmelig aggressiv, hvilket manifesterer sig ved at flere andre fisk i akvariet ind imellem går rundt med beskadigede finner! Fortsætter dette, vil Jeg nok desværre være nødt til at opgive den igen.

8/1 2010
Nye
målinger. Jeg slås stadig med nogle vandværdier som ikke helt er som de skal være. Især KH ryger meget voldsomt op og ned, og der skal sikkert eksperimenteres en del med doseringen af natrium bikarbonat, før det falder på plads. Strontium indholdet er målt til 0, men jeg har svært ved at tro på dette. Jeg giver dog ekstra meget SR tilsætning næste gang.

12/1 2010

15/1 2010
Nye
målinger. KH er stadig ikke stabil, men jeg er nu ved at få pejlet mig ind på, hvor meget natrium bikarbonat der skal tilsættes. Strontium testen viser pludselig, at SR indholdet er lige i øjet! Jeg har denne gang været ekstra omhyggelig med testen (det er langt den mest omstændelige test jeg laver), så der har formentlig været tale om en fejl ved de første test.

16/1 2010
Så er tålmodigheden med den aggressive
P. imperator sluppet op! Kirurgfisken har igen fået et skrub, og en G. loreto mangler halvdelen af halefinnen. Desværre er den ikke til at fange, så der er indkøbt en fiskefælde til formålet. Forhåbentlig vil jeg kunne have fisken indfanget og sendt retur i løbet af et par dage.
Det sidste skub for den aggressive fisk, har dog også været, at jeg har fundet en mulighed for at få fat på min absolutte drømmefisk; en
Pomacanthus navarchus! Det har i mange år været det ultimative mål, så det gør det noget lettere at sige farvel til den, trods alt, fantastisk spændende P. imperator
. Der er tale om et meget lille (5-6 cm), men helt udfarvet eksemplar, som netop er ankommet til Danmark. For at undgå at den bliver overfaldet og sandsynligvis dræbt at den store kejser, er den foreløbig sat ned i sumpen, hvor den dæmpede belysning og totale mangel på aggressive medboere, forhåbentlig også vil lette lidt på stressfaktoren ved at blive flyttet til nyt vand.

18/1 2010
Fiskefælden har virket ret overbevisende. Imperator kejseren er fanget og bragt tilbage til forhandleren, og som "bifangst" er den ukendte kutling, som længe har været på listen over fisk som kunne fjernes i tilfælde af pladsmangel, også kommet med. I bytte har Jeg fået en sten med nogle
Zoanthus sp. polypper og en LPS koral (sandsynligvis en Lobophyllia sp.), en Xenia sp. koloni, fire Nassarius sp. snegle og en Mithrax sp. krabbe. Opfangningen af de to fisk, har givet blod på tanden, og nu vil jeg videreføre projektet og opfange de to gylter P. hexataenia og Halichoeres sp. P. hexataenia er i sin tid anskaffet for at bekæmpe planarier, en opgave den i høj grad har ignoreret, og selvom det er en køn lille fisk, er den også en hård konkurrent til mandarinfisken, der faktisk er ved at sulte ihjel. Halichoeres sp. er, ligesom den nu afhændede kutling, resultatet af et opkøb af et helt akvariums indhold for et år siden, og er absolut ikke en fisk jeg ville anskaffe selv. Også den er meget aktiv i afsøgningen af stenene, i jagten på de smådyr, som  er det eneste mandarinfisken kan leve af.
Herover et billede af fiskefælden i aktion.
Som det ses er det en halvstor sag, som faktisk ikke kan anbringes på nogen anden måde i akvariet. De to tragte i hver side, leder fisk ind i kassen, og gør det vanskeligt at komme ud igen. På den måde kan fælden arbejde af sig selv, men bør naturligvis efterses jævnligt. Er der tale om større fisk, er det imidlertid nødvendigt at åbne faldlemmen for enden (højre side på billedet) af kassen ved at trække i snoren som kan ses på billedet. Snoren skal holdes spændt, til man ønsker at lemmen skal falde i! Så venter man bare på at den rigtige fisk er gået i fælden... Tragtene kan erstattes af riste, så der bliver bedre plads til større fisk. Der er et hul i taget på fælden (ikke synligt på billedet), som kan bruges når man vil lægge lokkemad ned i kassen. Fælden er af mærket Aquamedic.

21/1 2010
Jeg har tilsyneladende ikke en heldig hånd, når det kommer til kejsere... den nyindkøbte
P. navarchus kuldsejlede idag, og måtte aflives.

23/1 2010
Efter en indledende succes, hvor 3 af de 4 fisk der skulle fanges, hurtigt gik i fælden, har det ladet vente på sig med den sidste (Halichoeres sp.), men i dag lod den sig endelig lokke, og gik ind i kassen, og jeg kunne lade faldlemmen gå i efter den. Nu er der kun fisk i akvariet, som jeg er sikker på at jeg vil beholde.
Fiskebestanden er nu, listet i den orden de er anskaffet:
2
Amphiprion clarkii, 1 Synchiropus splendidus, 1 Centropyge loriculus, 1 Acanthurus pyroferus og 2 Gramma loreto

30/1 2010
Pærer og rør i lampen er nu lidt over et år gamle, og er derfor blevet udskiftet med nye. Jeg har ikke været helt tilfreds med lyset, som efter min mening har været lidt "fladt" i det, så i stedet for de 14000K Giesemann Megachrome Coral pærer der var i før, er der nu monteret 12500K Giesemann Megachrome Marine HQI pærer. T5 rørene, som før var Giesemann Actinic+ er nu skiftet ud med Aqua Medic Aqualine Reef Blue. Forskellen er ikke stor, men det har givet lidt mere varme i farverne. For at kompensere for det, i begyndelsen, kraftigere lys fra nye pærer, er belysningstiden med HQI, sænket med 2 timer.

Billedet herunder, viser et nyopstået problem; Der er et par enkelte steder kommet belægninger af Cyano bakterier.Det er sandsynligvis en følge af at der i en uges tid er blevet fodret ca. 3 gange så meget som vanligt, for at lokke fiskene ind i fælden (18/1 2010). Vallonia algerne (grønne bobler) er også et voksende problem. Begge dele vil forhåbentlig forsvinde, eller i hvert fald mindskes, nu hvor fodringen er tilbage på normalt niveau.

Billeder fra Januar

Februar

1/2 2010

Billeder fra Februar

Marts

19/3 2010

20/3 2010
Nye fisk. For at imødegå et stigende problem med
Valonia alger, har Jeg anskaffet en lille Naso lituratus, på ca. 6 cm længde. Det er en fisk som i naturen bliver omkring 40 cm. lang, så den er her kun for en ret kort periode. Da jeg var i butikken, fandt jeg ud af, at der også gik en Pomacanthus navarchus i den helt rigtige størrelse, så den kom også med hjem... Den er ca. 10 cm lang.

Sten overgroet af
Vallonia alger.Naso lituratus og Pomacanthus navarchus. Begge de nye fisk blev nærmest overfaldet af L. amboinensis rejerne.

 

28/3 2010
De nye fisk ser ud til at trives, men er meget sky. Ingen af dem kommer frem ved fodring, men begge ser ud til at finde noget spiseligt på stenene. Til gengæld er det næsten 100% sikkert min
A. pyroferus er død, efter at den i tiltagende grad over den sidste måneds tid har set mere og mere udsultet ud. Den har ellers spist fint, men et eller andet i fordøjelses systemet har åbenbart svigtet. Jeg har også været klar til at erklære  Mandarinfisken for død, efter at den ikke har været set i over en uge, men idag fandt jeg den i overløbskassen! Den ser faktisk ud til at være i bedre form end sidst jeg så den, så der må være masser af liv i kassen.
Billeder fra Marts

8/4 2010
Dødsfald i akvariet. Den nyindkøbte
N. lituratus er død af ukendte årsager.

27/4 2010
Jeg har fjernet en af de røde Fromia milleporella søstjerner fra akvariet. Den havde gennem noget tid mistet arme, og havde nu kun 3 tilbage. Da den også lå "på ryggen", antager jeg at den var død, eller i hvert fald tæt på.

1/5 2010
Endnu et dødsfald. Efter 40 dage i akvariet, er P. navarchus pludselig så syg, at den bare ligger på ryggen, og ikke reagerer på de nærgående L. amboinensis. Af sikkerhedsmæssige årsager, har jeg samlet den op og aflivet den.

3/5 2010
Det går ikke specielt godt i akvariet. Mandarinfisken er svært angrebet af noget som ligner svamp, på alle finner og i hovedet.  De to G. loreto er også angrebet, omend ikke i nær samme grad. Dværgkejseren så en overgang ud til at være angrebet, men er i dag ikke berørt af det. Klovnfiskene har på intet tidspunkt vist tegn på angreb. Jeg formoder, at deres jævnlige berøring med anemonen, hjælper med til at dræbe exoparasitter og generelt holder dem rene? Alle invertebrater ud til at have det fint.

4/5 2010
Mandarinfisken er taget op og aflivet, da den ikke reagerede på nettet.  Den sidste F. milleporella søstjerne er fundet med kun 2 arme tilbage, så den er også fisket op.  Et muligt problem for akvariet generelt, har været at vandbevægelsen visse steder har været lidt i underkanten. For at komme dette til livs, har jeg idag tilsluttet en Seio Polario 15000 L/T pumpe. Den er lidt speciel, idet den nærmest ligner en jet motor, hvor vandet kommer ind i den ene ende, og ud i den anden. Finten er så, at den med forudindstillede intervaller (her 30 sek.) vender strømmen! Foreløbig har det fået akvariet til at blive helt uklart, p.g.a. alt det snavs der pludselig bliver hvirvlet op. På sigt vil det dog helt sikkert betyde, at der vil være mindre snavs i akvariet, forhåbentlig med den virkning, at jeg kan komme noget af den overvældende vækst af Valonia alger til livs.

11/5 2010
Endnu en fisk må anses for at være tabt. En G. loreto har ikke været set de sidste 4 dage. Den tilbageværende G. loreto ser ikke for godt ud. Klovnfiskene og dværgkejseren ser derimod ud til at være i fin form.


20/5 2010
Det ser ud til at sygdommen er gået i sig selv igen. Alle fisk ser ud til at være i god form.

Billeder fra Maj

Juni

19/6 2010
Nye fisk. Jeg har anskaffet et par
Synchiropus splendidus som erstatning for den der gik tabt i starten af Maj. De ser ud til at være i god form, omend noget tynde og er straks gået i gang med at søge føde på stenene. Der burde være rigeligt at finde.

29/6 2010
Det ser ud til at mandarinfiskene har klaret transporten, og falder til. De er noget mere tilbageholdende end det tidligere eksemplar, men det kommer de forhåbentlig over. Der er kommet endnu en fisk til, nemlig en
Salarias fasciatus, som gerne skulle hjælpe til med at reducere mængden af alger.

Juli

1/7 2010
Jeg har installeret et Deep SandBed filter i sumpen. Filteret er en glaskasse på 38x25x12 cm, fyldt med finkornet sand. Der er lige plads til at den står på tværs, med godt og vel 2cm. vand over toppen.
Filteret kan forhåbentlig, når det om et par måneder er kørt ind, hjælpe til med at reducere indholdet af nitrat i vandet, og derigennem få bugt med de efterhånden alt for mange alger der er i akvariet.

10/7 2010
Det ser desværre ikke ud til at gå så godt. Det er tilsyneladende kun Mandarin hannen der har overlevet, og der er kun 3
L. amboinensis rejer tilbage.

6/11 2010
Efter en længere periode hvor interessen har været koncentreret andre steder, har jeg valgt at nedlægge akvariet i forbindelse med at Vi skifter bolig.